in báo cáo thường niên
20 thiết kế in báo cáo thường niên đẹp sáng tạo
Tháng Chín 17, 2015
33 mẫu thiết kế brochure sáng tạo trong năm 2016
Tháng Năm 30, 2016
in báo cáo thường niên
20 thiết kế in báo cáo thường niên đẹp sáng tạo
Tháng Chín 17, 2015
33 mẫu thiết kế brochure sáng tạo trong năm 2016
Tháng Năm 30, 2016

“Các công ty vẫn in văn bản trên giấy tiêu đề?”

Đó là câu hỏi phổ biến khi bạn cần gửi các văn bản kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Câu trả lời là CÓ. Chữ viết tay có thể không hợp thời nữa kể từ khi tất cả mọi thứ đều đã có công cụ điện tử hỗ trợ. Giấy tiêu đề in văn bản (in letterhead), không chỉ để cho bức thư của bạn trông đẹp hơn; một giấy tiêu đề còn có thể giúp doanh nghiệp của bạn khác biệt hơn với đối thủ cạnh tranh. Giấy tiêu đề là điều đầu tiên chúng ta thấy trong một bức thư và cũng giống như con người  có thể tương tác, bạn phải tạo một ấn tượng đầu tiên cho tốt. In giấy tiêu đề cũng là một cách tuyệt vời để xây dựng thương hiệu của bạn. Khi được sử dụng gắn bó khăng khít với các sản phẩm khác, letterhead của bạn cung cấp cho bạn cơ hội để đưa tên doanh nghiệp, logo, màu sắc của công ty, và các thông tin liên lạc như trong hầu hết các mẫu dưới đây.

D2 print đã thu thập 83 mẫu thiết kế bắt mắt để in letterhead và truyền thông thương hiệu hiệu quả. Nếu đầu thư của bạn là những thiết kế bắt mắt, không có lý do gì để bạn không sử dụng chúng. Bên cạnh các mẫu in giấy tiêu đề, D2 còn giới thiệu chung với các mẫu in phong bì thư, in name card kinh doanh đồng bộ với hệ thống nhận diện thương hiệu. Hãy thưởng thức!

In giấy tiêu đề letterhead - 01

In giấy tiêu đề letterhead - 02

In giấy tiêu đề letterhead - 03

In giấy tiêu đề letterhead - 04

In giấy tiêu đề letterhead - 05

In giấy tiêu đề letterhead - 06

In giấy tiêu đề letterhead - 07

In giấy tiêu đề letterhead - 08

In giấy tiêu đề letterhead - 09

In giấy tiêu đề letterhead - 10

In giấy tiêu đề letterhead - 11

In giấy tiêu đề letterhead - 12

In giấy tiêu đề letterhead - 13

In giấy tiêu đề letterhead - 14

In giấy tiêu đề letterhead - 15

In giấy tiêu đề letterhead - 16

In giấy tiêu đề letterhead - 17

In giấy tiêu đề letterhead - 18

In giấy tiêu đề letterhead - 19

In giấy tiêu đề letterhead - 20

In giấy tiêu đề letterhead - 21

In giấy tiêu đề letterhead - 22

In giấy tiêu đề letterhead - 23

In giấy tiêu đề letterhead - 24

In giấy tiêu đề letterhead - 25

In giấy tiêu đề letterhead - 26

In giấy tiêu đề letterhead - 27

In giấy tiêu đề letterhead - 28

In giấy tiêu đề letterhead - 29

In giấy tiêu đề letterhead - 30

In giấy tiêu đề letterhead - 31

In giấy tiêu đề letterhead - 32

In giấy tiêu đề letterhead - 33

In giấy tiêu đề letterhead - 34

In giấy tiêu đề letterhead - 35

In giấy tiêu đề letterhead - 36

In giấy tiêu đề letterhead - 37

In giấy tiêu đề letterhead - 38

In giấy tiêu đề letterhead - 39

In giấy tiêu đề letterhead - 40

In giấy tiêu đề letterhead - 41

In giấy tiêu đề letterhead - 42

In giấy tiêu đề letterhead - 43

In giấy tiêu đề letterhead - 44

In giấy tiêu đề letterhead - 45

In giấy tiêu đề letterhead - 46

In giấy tiêu đề letterhead - 47

In giấy tiêu đề letterhead - 48

In giấy tiêu đề letterhead - 49

In giấy tiêu đề letterhead - 50

In giấy tiêu đề letterhead - 51

In giấy tiêu đề letterhead - 52

In giấy tiêu đề letterhead - 53

In giấy tiêu đề letterhead - 54

In giấy tiêu đề letterhead - 55

In giấy tiêu đề letterhead - 56

In giấy tiêu đề letterhead - 57

In giấy tiêu đề letterhead - 58

In giấy tiêu đề letterhead - 59

In giấy tiêu đề letterhead - 60

In giấy tiêu đề letterhead - 61

In giấy tiêu đề letterhead - 62

In giấy tiêu đề letterhead - 63

In giấy tiêu đề letterhead - 64

In giấy tiêu đề letterhead - 65

In giấy tiêu đề letterhead - 66

In giấy tiêu đề letterhead - 67

In giấy tiêu đề letterhead - 68

In giấy tiêu đề letterhead - 69

In giấy tiêu đề letterhead - 70

In giấy tiêu đề letterhead - 71

In giấy tiêu đề letterhead - 72

In giấy tiêu đề letterhead - 73

In giấy tiêu đề letterhead - 74

In giấy tiêu đề letterhead - 75

In giấy tiêu đề letterhead - 76

In giấy tiêu đề letterhead - 77

In giấy tiêu đề letterhead - 78

In giấy tiêu đề letterhead - 79

In giấy tiêu đề letterhead - 80

In giấy tiêu đề letterhead - 81

In giấy tiêu đề letterhead - 82

In giấy tiêu đề letterhead - 83

Bạn đã tìm thấy những thiết kế mà bạn cần? Ở đây có nhiều mẫu thiết kế in ấn bạn có thể muốn xem thêm:

20 thiết kế in name card đơn giản & chuyên nghiệp