Thiết kế in ấn các ấn phẩm thương mại như brochure, catalogue, namecard, folder, letterhead, bao thư, lịch tết,…