in poster
Poster
Tháng Sáu 29, 2015
in-folder
Folder
Tháng Sáu 29, 2015
in-name-card
Namecard
Tháng Chín 5, 2017
in-bao-thu
Bao thư
Tháng Sáu 22, 2015

In letterhead (In giấy tiêu đề)

Nếu bạn đang kinh doanh, bạn cần letterhead để có được ấn tượng đầu tiên và có ảnh hưởng lâu dài đối với khách hàng của bạn. Gần như tất cả các đề xuất của bạn, thư ngỏ bán hàng, hợp đồng và các loại giấy tờ khác được trình bày trên giấy tiêu đề, giấy tiêu đề cũng thể hiện hình ảnh nhận diện thương hiệu của tổ chức bạn.