in catalogue
Catalogue
Tháng Sáu 23, 2015
in to roi - in to gap
Tờ rơi – Tờ gấp
Tháng Sáu 23, 2015
In lịch để bàn tết
Lịch tết
Tháng Tám 14, 2015
in decal
Decal
Tháng Sáu 28, 2015

Hồ sơ năng lực – Profile công ty với mục đích giới thiệu tóm tắt về công ty, lĩnh vực kinh doanh, các thế mạnh, sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, khách hàng và các dự án tiêu biểu của công ty đã thực hiện.

Profile công ty giúp khách hàng tìm hiểu nhanh chóng về công ty. Nó được coi như công cụ marketing hiệu quả được sử dụng khi bán hàng, giới thiệu năng lực nhà cung cấp.