Với hệ thống đặt hàng in của D2 và đơn hàng của bạn sẽ nhận được vào ngày mai. Tất nhiên, không phải mọi người đều cần ngày mai, hãy báo cho chúng tôi thời gian giao hàng để có được chi phí hợp lý nhất. Với một lựa chọn vận chuyển kinh tế để tiết kiệm tiền và vẫn nhận được đặt hàng của bạn vào ngày bạn cần nó.