in catalogue
Catalogue
Tháng Sáu 23, 2015
in to roi - in to gap
Tờ rơi – Tờ gấp
Tháng Sáu 23, 2015

In Order – In biểu mẫu

Để kiểm soát được lượng order đồ ăn thức uống, khi tất cả mọi thứ đều cần có sổ sách chứng từ ghi lại cần thận tránh nhầm lẫn, vì vậy việc in phiếu order loại 1 liên hay 2 liên, 3 liên là rất quan trọng tùy theo lượng đặt món của từng đơn vị để tính toán kích thước ghi chép in cho phù hợp.